Hướng dẫn gia hạn phần mềm
Hướng dẫn gia hạn phần mềm

Hướng dẫn gia hạn phần mềm

5/5/2015 10:19:22 AM
HƯỚNG DẪN GIA HẠN PHẦN MỀM
 

Trong Tab Home của phần mềm, bạn có thể lựa chọn phương thức gia hạn khác nhau:
  • Gia hạn qua chuyển khoản.
  • Gia hạn qua QR, ATM, Ví
  • Buy now with PayPal

 
Cách 1: Gia hạn qua Tài khoản Internet Banking hoặc QR & Ví điện tử
(Thanh toán tự động, có bản quyền ngay sau khi thanh toán thành công)
Bản quyền sẽ được gia hạn cho mã phần mềm của bạn.
Bạn có thể gia hạn trực tiếp trên phần mềm hoặc qua website: http://plus24h.com/Fplus/PaymentBankCard?pay=100
Sau khi gia hạn, thông tin bản quyền sẽ được gửi về email bạn đã nhập khi thanh toán
Có 2 hình thức thanh toán:
  • Thanh toán qua Tài khoản Internet Banking.
  • Thanh toán qua Ví điện tử
Chú ý: Hệ thống thanh toán hoàn toàn tự động, nếu sau 5p không được gia hạn vui lòng gọi 0901731871. Restart phần mềm để update ngày sau khi nhận được email thanh toán thành công.

Bước 1: Chọn tài khoản và phương thức thanh toán.
 

 
Bước 2: Nhập email và số điện thoại; lựa chọn gói đăng ký của phần mềm.
Click để bắt đầu thanh toán.
 


 
Cách 2: Gia hạn qua chuyển khoản

Chuyển khoản trực tiếp tới các tài khoản ở phía dưới đây.
Nội dung chuyển khoản:  MA  <MÃ PHẦN MỀM> <EMAIL>
(Mã phần mềm hiển thị ở dưới góc phải của phần mềm mà bạn muốn gia hạn)
Ví dụ: MA 481338 abc@gmail.com 
Trong đó: 481338 là mã phần mềm muốn gia hạn, abc@gmail.com là email nhận thông tin bản quyền 


 
 
Cách 3: Gia hạn qua paypal
Bạn có thể gia hạn trực tiếp trên phần mềm: Click Buy now with Paypal trên tab Home của phần mềm 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn