Hướng dẫn gửi email bằng gmail
Hướng dẫn gửi email bằng gmail

Hướng dẫn gửi email bằng gmail

3/20/2017 11:48:34 AM
Bước 1: Truy cập trang: https://myaccount.google.com/
Click vào Signing in to Google (Đăng nhập vào Google)


Bước 2: Bật mật khẩu 2 lớp

Bước 3: Sau khi bật xong, bạn vào lại phần Signing in to Google ở bước 1 và chọn Mật khẩu ứng dụng.

Bước 4: Chọn Mail và Windows Computer, rồi Generate.


Bước 5: Tạo mật khẩu APP thành công bạn nhận được mật khẩu app.


Bước 6: Copy mật khẩu APP nhận được vào phần mềm.

Thiết lập email gửi mail FplusGửi mail bằng gmail

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn