Hướng dẫn gửi yêu cầu tham gia nhóm - FPlus
Hướng dẫn gửi yêu cầu tham gia nhóm - FPlus

Hướng dẫn gửi yêu cầu tham gia nhóm - FPlus

8/8/2018 3:06:34 PM
HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU THAM GIA NHÓM - FPLUS
Giúp bạn gửi các yêu cầu tham gia vào các nhóm mà các bạn muốn. Bạn có thể lọc những nhóm bạn muốn theo những điều kiện mà bạn lựa chọn, thiết lập. Bạn có thể gia nhập 50 nhóm trong một ngày bằng phần mềm FPlus.
FPlus > Join nhóm > Gửi yêu cầu tham gia nhóm.
 
Bước 1: Tìm nhóm muốn tham gia.
  • Tìm nhóm theo từ khóa.

 
  • Tìm nhóm theo thể loại nhóm.

 
  • Tìm nhóm theo vị trí & tag.

 
  • Tải danh sách ID từ file và lưu ID đã tìm được ra file.

 
Bước 2: Thiết lập điều kiện nhóm muốn tham gia.
  
Bước 3: Thiết lập thời gian và click “Bắt đầu”.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn