Hướng dẫn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi sử dụng FPlus Chrome
Hướng dẫn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi sử dụng FPlus Chrome

Hướng dẫn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi sử dụng FPlus Chrome

8/28/2019 10:16:59 AM
HƯỚNG DẪN HỦY YÊU CẦU KẾT BẠN ĐÃ GỬI SỬ DỤNG FPLUS CHROME
 
Facebook chỉ cho gửi tối đa 1000 yêu cầu kết bạn. Muốn hủy hết những yêu cầu này một cách nhanh nhất thì nên làm gì? FPlus Chrome hỗ trợ bạn thiết lập tính năng, hủy đi những yêu cầu kết bạn mà bạn đã gửi trên nhiều tài khoản facebook, không cần sử dụng token hay cookie, thao tác như chạy thủ công, hạn chế bị checkpoint facebook.
 

Bước 1: Thêm tài khoản muốn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi sử dụng FplusChrome
 
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook
 
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook
 

 
Click “Chọn tài khoản” -> Tab “Quản lý tài khoản Facebook
 • Tick chọn các tài khoản muốn hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook
 

 
Tài khoản được chọn/thêm thành công để đi hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook


 
Bước 3: Thiết lập thông tin để hủy yêu cầu kết bạn đã gửi
 
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook cùng lúc (thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
 • Limit / 1 account: Số yêu cầu kết bạn đã gửi mà bạn muốn hủy của một tài khoản facebook đã thêm thành công.
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn