Hướng dẫn kết bạn theo gợi ý vị trí - FPlus
Hướng dẫn kết bạn theo gợi ý vị trí - FPlus

Hướng dẫn kết bạn theo gợi ý vị trí - FPlus

7/6/2018 8:29:19 AM
KẾT BẠN THEO GỢI Ý VỊ TRÍ – FPLUS
FPlus giúp bạn kết bạn với những người bạn cùng vị trí (cùng nơi làm việc hiện tại hay quê quán).
Fplus > Bạn bè > Kết bạn từ Uid, gợi ý.
Bước 1: Nhập và chọn vị trí mong muốn lấy gợi ý kết bạn.
Lưu ý: Vị trí gợi ý kết bạn là vị trí được lưu lại trên facebook của bạn (quê quán, nơi sống hiện tại)


 
Bước 2: Tick chọn các điều kiện phụ kết bạn.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.
Lưu ý: Tich “chỉ check và không kết bạn” giúp bạn kiểm tra lại bạn bè gợi ý trước khi kết bạn.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn