Hướng dẫn kết bạn theo UID, gợi ý facebook - FPlus
Hướng dẫn kết bạn theo UID, gợi ý facebook - FPlus

Hướng dẫn kết bạn theo UID, gợi ý facebook - FPlus

8/10/2018 10:59:52 AM
KẾT BẠN THEO UID, GỢI Ý FACEBOOK – FPLUS
Gửi yêu cầu kết bạn trên facebook là việc vô cùng đơn giản, đó là đối với facebook cá nhân, còn đối với những facebook kinh doanh hay quảng bá thương hiệu thì thường có số lượng bạn bè lớn, nhằm mục đích thu hút khách hàng, nhắm đúng đến khách hàng mục tiêu. Vì vậy, chúng ta không thể thực hiện bằng tay mà cần nhờ đến sự trợ giúp của phần mềm facebook marketing.
FPlus sẽ giúp bạn thực hiện điều này.
Có 2 cách để gửi yêu cầu kết bạn đó là kết bạn theo gợi ý của facebook và gửi yêu cầu kết bạn từ danh sách UID.
FPlus > Bạn bè > Kết bạn từ UID, gợi ý
 
Bước 1: Chọn phương pháp kết bạn.
Cách 1: Kết bạn từ UID.
 

 
Lấy danh sách UID.
  • Tìm UID là bạn bè của 1 UID.

 
  • Tìm UID comment, like 1 bài viết.

 
  • Tìm UID tham gia nhóm.

 
  • Tải danh sách UID có sẵn lên FPlus.

 
Cách 2: Kết bạn khác.
  • Kết bạn theo gợi ý của facebook.
  • Kết bạn theo gợi ý của facebook 2 (not check – không check các điều kiện kết bạn mà sẽ kết bạn luôn)

 
  • Kết bạn theo bạn của bạn và vị trí.

 
  • Kết bạn theo gợi ý vị trí ( vị trí gồm vị trí được đặt trên facebook của bạn: quê quán, nơi làm việc hiện tại, địa chỉ sống… )

 
Bước 2: Chọn các điều kiện kết bạn.


 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.
Tick vào “chỉ check và không kết bạn” giúp bạn chỉ check bạn bè dựa trên điều kiện đã được bạn thiết lập mà không gửi kết bạn ngay khi check được.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn