Hướng dẫn kết bạn theo UID & gợi ý Facebook sử dụng FPlus Chrome
Hướng dẫn kết bạn theo UID & gợi ý Facebook sử dụng FPlus Chrome

Hướng dẫn kết bạn theo UID & gợi ý Facebook sử dụng FPlus Chrome

8/27/2019 5:16:30 PM
HƯỚNG DẪN KẾT BẠN THEO UID & GỢI Ý FACEBOOK SỬ DỤNG FPLUS CHROME
 
Với FPlus Chrome, bạn có thể kết bạn theo UID và gợi ý facebook, nhanh chóng đạt full 5000 bạn mà không sợ bị checkpoint tài khoản. Chỉ cần vài bước thiết lập, không cần cookie hay token, phần mềm sẽ chạy như bạn chạy thủ công, nhanh chóng, hiệu quả, giảm checkpoint rõ rệt.
 

Bước 1: Thêm tài khoản muốn kết bạn theo UID & gợi ý sử dụng FplusChrome
 
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn kết bạn theo UID & gợi ý trên facebook
 
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn kết bạn theo UID & gợi ý trên facebook.
 

 
Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn kết bạn theo UID & gợi ý trên facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình kết bạn theo UID & gợi ý trên facebook.
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình kết bạn theo UID & gợi ý trên facebook.
 

 
Tài khoản được thêm thành công để kết bạn theo UID & gợi ý trên facebook.
 

 
Bước 3: Thiết lập thông tin để kết bạn theo UID & gợi ý trên facebook

1.    
Kết bạn theo gợi ý 
 
 • Tick “Kết bạn theo gợi ý” để kết bạn theo gợi ý trên facebook
 
2.     Kết bạn theo UID 
 
 • Tick “Kết bạn theo UID” để kết bạn theo danh sách UID được thêm
 • Nhập danh sách UID muốn kết bạn vào ô trống bên dưới (mỗi UID để một dòng khác nhau)
 
Lưu ý:
 • Trong mục Limit: Bạn có thể chọn giới hạn số bạn bè mà mỗi tài khoản có thể kết bạn.
Ví dụ: Bạn để limit/1 acc=5 => Mỗi tài khoản sẽ kết bạn với 5 UID
 • Tuy nhiên: Nếu số lượng UID không đủ để từng tài khoản kết bạn theo thiết lập Limit thì số UID sẽ được chia đều cho từng acc.
Ví dụ: Bạn có 30 UID, sử dụng 2 acc để kết bạn với số UID trên, để Limit/1acc = 20
 • Mỗi tài khoản sẽ kết bạn với 15 UID trong danh sách UID được thêm
 

 

3.     Kết bạn theoUID & gợi ý 
 
 • Tick “Kết bạn 1 account 1 file UID” để thiết lập từng tài khoản sẽ kết bạn với 1 file UID riêng.
 • Tick Chọn tài khoản trong danh sách tài khoản bên trái
 • “Chọn file”: Click để chọn và tải file UID tài khoản đã chọn sẽ kết bạn
Tài khoản được chọn sẽ kết bạn với tất cả những UID trong file này.
 

 

4.     Thiết lập kết bạn 
 
 • Like avatar: Tick để like avatar của UID vừa kết bạn
 • Like post: Tick để like bài của các UID đã kết bạn.
 • Comment post: Tick để comment bài của các UID đã kết bạn.
Nhập nội dung comment.
 

 
Chọn điều kiện để lọc bạn bè và gửi lời mời kết bạn:

Tick chọn điều kiện bạn muốn dùng để lọc UID muốn kết bạn.
 

 
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy kết bạn theo UID & gợi ý cùng lúc (thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình kết bạn theo UID & gợi ý. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để kết bạn theo UID & gợi ý liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian và click “Bắt đầu”
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn