Hướng dẫn lập lịch đăng tin tránh block
Hướng dẫn lập lịch đăng tin tránh block

Hướng dẫn lập lịch đăng tin tránh block

8/28/2015 9:26:47 AM
Bước 1 : Thêm tin muốn đăngBước 2: Thêm lịch đăng từ nhóm 0>100, 100>200.
Mỗi lần cách nhau 1 tiếng vd: 10h đăng 0>100, đăng xong là 10h + 100*60s = 11h40p. lập lịch tiếp 100>200 lúc 12h40p.

Tùy vào từng nick có thể đăng 100(200) nhóm / 1 lần lập lịch rồi cách 1 tiếng sau đăng tiếp 100(200) nhóm tiếp theo.
Lập lịch từ nhóm 100>200Click delete hoặc chọn bản ghi muốn delete nhấn nút Delete để xóa bản ghi

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn