Hướng dẫn lấy ID page, ID nhóm từ link có sẵn - FPlus
Hướng dẫn lấy ID page, ID nhóm từ link có sẵn - FPlus

Hướng dẫn lấy ID page, ID nhóm từ link có sẵn - FPlus

8/11/2018 10:32:16 AM
HƯỚNG DẪN LẤY UID TỪ LINK CÓ SẴN – FPLUS
Chức năng này giúp bạn lấy ID nhóm, ID page từ link kết quả tìm kiếm mà bạn đã thực hiện tìm kiếm trên facebook bằng công cụ Grap Search.
Bạn tìm kiếm về con người, hình ảnh, video, nhóm, page trên facebook, Grap Search sẽ giúp bạn lấy ID nhóm và ID page đó.
Để lấy ID nhóm, ID page từ kết quả tìm kiếm với các thông tin bạn muốn tìm từ công cụ tìm kiếm . Bạn chỉ cần copy link tìm kiếm và sử dụng phần mềm FPlus, bạn sẽ có ID nhóm hoặc ID page liên quan cho bạn ngay lập tức.
FPlus > Grap Search > Tìm UID từ Grap Search > Lấy Uid từ link có sẵn.
 
Nhập từ khóa tìm kiếm trên facebook, copy link tìm kiếm được trên facebook.
Bước 1: Paste link tìm kiếm được vào ô link chứa kết quả tìm kiếm grap search.
Bước 2: Chọn số lượng UID muốn tìm kiếm.
Bước 3: Click “Tìm Uid”
Bước 4: Lưu kết quả tìm được ra file.
 


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn