Hướng dẫn lấy token facebook
Hướng dẫn lấy token facebook

Hướng dẫn lấy token facebook

6/14/2016 10:05:59 PM
 
 
Cách 2: Sử dụng FPlus để lấy token
Bước 1: Download cài đặt FPlus tại https://plus24h.com/tai-phan-mem/tai-phan-mem-fplus-tu-dong-dang-tin-facebook.html

Bước 2: Thêm account facebook định dạng email|pass sau đó thêm, click bắt đầu để lấy tokenBước 3: Copy accesstoken nhận được 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn