Hướng dẫn like & comment bài viết của bạn bè trên facebook - FPlus
Hướng dẫn like & comment bài viết của bạn bè trên facebook - FPlus

Hướng dẫn like & comment bài viết của bạn bè trên facebook - FPlus

8/11/2018 9:19:05 AM
HƯỚNG DẪN LIKE & COMMENT BÀI VIẾT CỦA BẠN BÈ TRÊN FACEBOOK – FPLUS
Bạn muốn bài viết của bạn được nhiều người xem hay xuất hiện nhiều trên tường? Vậy thì ngoài việc bài đăng của mình hấp dẫn thì bạn cần tăng độ tương tác với bạn bè của bạn bè trên facebook. Facebook của bạn sẽ không thu hút, thân thiện khi bạn chỉ đăng bài viết của mình mà không tương tác trao đổi với bạn bè.
Tuy nhiên, với một số nick facebook có quá nhiều bạn bè thì bạn không thể ngồi like, comment thủ công, như vậy sẽ làm mất nhiều thời gian.
FPlus sẽ giúp bạn like, comment thường xuyên và liên tục các bài viết mới nhất của bạn bè, tăng tương tác, đơn giản, hiệu quả.
FPlus > Bạn bè > Tương tác bạn bè.
 
Bước 1: Tải danh sách bạn bè muốn like, comment tương tác bài mới.
 

 
Bước 2: Nhập nội dung comment tương tác bạn bè.
 

 
Bước 3: Thiết lập like bạn bè và đăng tường bạn bè.
 

 
Bước 4: Thiết lập tương tác bạn bè.
 

 
Bước 5: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn