Hướng dẫn mời bạn bè vào các nhóm - FPlus
Hướng dẫn mời bạn bè vào các nhóm - FPlus

Hướng dẫn mời bạn bè vào các nhóm - FPlus

8/8/2018 3:37:38 PM
HƯỚNG DẪN MỜI BẠN BÈ VÀO CÁC NHÓM – FPLUS
Giúp bạn mời bạn bè vào các nhóm bạn đã tham gia trên facebook.
Bạn có thể mời 1 người bạn bè vào các nhóm của bạn hoặc mời tất cả bạn bè vào một nhóm bạn đã tham gia mà bạn mong muốn bằng phần mềm FPlus.
FPlus > Mời vào nhóm.
Cách 1: Mời 1 bạn bè vào các nhóm của bạn.
  • Tải danh sách bạn bè.
  • Nhập link/UID bạn bè muốn mời vào nhóm.
  • Thiết lập mời bạn bè và click “Bắt đầu”.


 
Cách 2: Mời tất cả bạn bè vào nhóm.
  • Lấy danh sách bạn bè muốn mời vào nhóm.
  • Chọn nhóm muốn mời bạn bè gia nhập.
  • Thiết lập mời bạn bè và click “Bắt đầu”.0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn