Hướng dẫn quét email và sđt để kết bạn hàng loạt
Hướng dẫn quét email và sđt để kết bạn hàng loạt

Hướng dẫn quét email và sđt để kết bạn hàng loạt

4503 Đánh giá
7/30/2015 8:58:47 AM
Bước 1: Quét email + sdt từ website trong tab Kết bạn > Quét email và sđt từ website hoặc diễn đànBước 2: Vào Kết bạn > Kết bạn hàng loạt từ email và sđt : mở file email hoặc sđt vừa quét được rồi start.


 

💬