Hướng dẫn quy trình đăng nhóm tránh Spam trên Facebook
Hướng dẫn quy trình đăng nhóm tránh Spam trên Facebook

Hướng dẫn quy trình đăng nhóm tránh Spam trên Facebook

5/10/2019 9:54:44 AM
 
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG NHÓM TRÁNH SPAM TRÊN FACEBOOK
 
LƯU Ý KHI ĐĂNG NHÓM
 
Số lượng bài đăng:

Nếu tài khoản mới bắt đầu đăng nhóm, trong tuần đầu tiên, các bạn chỉ nên đăng 5 bài/ ngày (đây là tổng số lượng bài đăng lên tất cả các nhóm chứ không tính riêng cho từng nhóm)
Sau 1 tuần, bạn có thể tăng dần số lượng lên 10, 20, 30 bài 1 ngày.
 
Nội dung đăng:

Để đăng bài không bị spam, các bạn cần thay đổi nội dung bài đăng bằng cách thêm các kí tự random [u] [r] [w] [d] [n] hoặc để nội dung bài đăng dưới dạng spin (nội dung 1) | (nội dung 2) | (nội dung 3)
 
Ví dụ:

Bài viết chứa các kí tự random trên phần mềm:


 
Bài viết random nội dung dưới dạng spin: 


 
QUY TRÌNH ĐĂNG NHÓM TRÁNH TÌNH TRẠNG SPAM TRÊN FACEBOOK SỬ DỤNG PHẦN MỀM FPLUS

Bước 1: Tìm kiếm các nhóm bạn muốn đăng bài.
Bước 2: Thiết lập đăng nhóm bằng phần mềm FPlus.
Bước 3:  Thiết lập comment up vào bài đã đăng trong nhóm
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho từng bước giúp thiết lập đăng nhóm giúp hạn chế tình trạng spam bài viết trên facebook của bạn.
 
1.     HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHÓM

FPlus > Đăng nhóm
Bước 1: Tải danh sách nhóm và chọn nhóm muốn đăng trong danh sách nhóm đã tham gia trên Facebook.
Bước 2: Nhập nội dung và chọn hình thức đăng.
 • Chia sẻ bài viết: Hỗ trợ thêm link bài viết facebook, page hoặc link ảnh muốn chia sẻ trên nhóm kết hợp với nội dung chia sẻ bên trên Nội dung bài viết. (Giống chia sẻ thủ công)
 • Đăng Giả lập link: Hỗ trợ chia sẻ link facebook, link website, youtube thông qua hình thức giả lập (đăng tay).
 • Đăng Giả lập ảnh & status: Hỗ trợ chọn ảnh để đăng kèm theo nội dung bài viết (tích Đăng nhiều ảnh và Click Chọn nhiều ảnh); Nếu chỉ đăng nội dung thì tích chọn Đăng status, có thể chọn phông nền nếu nội dung dưới 130 ký tự.
 • Đăng bài Bán hàng: Đăng bài bán hàng trên các nhóm bán hàng (Tên sản phẩm, giá, vị trí, ảnh).
 • Tổ chức xem chung trong nhóm: Tính năng xem chung trong nhóm fb.
 • Đăng API ảnh, video, status: Tương tự Giả lập ảnh & status nhưng đăng qua Api. (hiện tại không sử dụng do fb fix token)
 • Đăng API link: Tương tự chia sẻ bài viết. (hiện tại không sử dụng do fb fix token)
 • Comment: Thiết lập like, comment trước và sau khi đăng nhóm.
Bước 3: Thiết lập bài đăng
 • Lập lịch cho bài đăng
 • Lấy bài từ page khác về đăng
 • Chọn địa điểm checkin cho bài đăng
Bước 4: Thiết lập đăng nhóm
Bước 5: Thiết lập thời gian delays và bắt đầu đăng nhóm

Video hướng dẫn thiết lập đăng nhóm:
 
 
2.     THIẾT LẬP COMMENT UP CHO BÀI ĐÃ ĐĂNG

FPlus >  Comment > Comment up bài đã đăng
Bước 1: Lấy danh sách bài đăng bạn muốn comment up
Bước 2: Nhập nội dung comment up
Bước 3: Thiết lập comment up bài đã đăng

Video hướng dẫn thiết lập comment up bài đã đăng:
 

3.     TÌM KIẾM CÁC NHÓM BẠN MUỐN ĐĂNG BÀI

FPlus > Join nhóm > Gửi yêu cầu gia nhập nhóm
Nếu bạn không có sẵn danh sách các nhóm bạn muốn đăng bài, bạn có thể sử dụng FPlus để tìm kiếm các nhóm bạn muốn tham gia rồi thiết lập đăng bài lên các nhóm này.
Bước 1: Tìm nhóm muốn tham gia
 • Tìm nhóm theo từ khóa
 • Tải danh sách nhóm từ file ( GroupId bạn muốn join)
Bước 2: Thiết lập điều kiện nhóm muốn tham gia
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và bắt đầu join nhóm..

Video hướng dẫn tìm kiếm và gửi yêu cầu tham gia nhóm trên facebook
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn