Hướng dẫn rời nhóm phải duyệt khi đăng bài - FPlus
Hướng dẫn rời nhóm phải duyệt khi đăng bài - FPlus

Hướng dẫn rời nhóm phải duyệt khi đăng bài - FPlus

8/10/2018 8:51:12 AM
HƯỚNG DẪN RỜI NHÓM PHẢI DUYỆT KHI ĐĂNG BÀI – FPLUS
FPlus sẽ giúp bạn rời những nhóm phải duyệt bài trước khi đăng bài trong các nhóm mà bạn đã tham gia.
Với tính năng “chỉ quét thông tin & không rời nhóm”, phần mềm sẽ check ra thông tin của nhóm dựa trên các điều kiện mà bạn đưa ra. Từ đây, bạn có thể rời những nhóm bạn muốn dựa trên các thông tin quét ra được.
FPlus > Join nhóm > Tự động rời nhóm
 
Bước  1: Tải danh sách nhóm phải duyệt.
Bước 2: Tick “Đồng thời rời nhóm phải duyệt. (bạn có thể lựa chọn thêm các điều kiện phụ khác )
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
Tick “Chỉ quét thông tin & không rời nhóm” để phần mềm quét ra thông tin của các nhóm với điều kiện mà bạn đã tick chọn mà không tự động rời nhóm. Bạn có thể dựa trên những thông tin này để rời những nhóm bạn muốn.0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn