Hướng dẫn sử dụng Proxy trên FPlus Token & Cookie
Hướng dẫn sử dụng Proxy trên FPlus Token & Cookie

Hướng dẫn sử dụng Proxy trên FPlus Token & Cookie

5/6/2019 11:58:54 AM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PROXY TRÊN FPLUS TOKEN & COOKIE
 
FPlus Token & Cookie cho phép bạn sử dụng nhiều tài khoản trong cùng 1 tính năng. Như vậy, khi thêm Proxy sẽ giúp bạn đổi ip liên tục trong quá trình tương tác, tránh trùng lặp IP, dẫn tới tình trạng checkpoint hay khóa tài khoản facebook.
FPlus > FPlus Token & Cookie
 
Cách 1: Thêm Proxy riêng cho từng tài khoản trong mục “Quản lý tài khoản FB”
 • Click chuột phải vào tài khoản facebook muốn thêm Proxy
 • Click “Edit Proxy SSH”
 

 
Tab “Edit proxy ssh”:
 • Nhập Proxy: ( IP: Port:User:Pass)
 • Click « Xác nhận »
 

 
Cách 2: Thêm Proxy cho nhiều tài khoản
Click “Import Proxy SSH” nằm ở hàng dưới cùng của phần mềm
 

 
Tab “Import Proxy Ssh”:
 • Nhập danh sách Proxy (IP:Port) hoặc (IP:Port:User:Pass)
 • Click “Thêm
 • Check live: Click để check xem proxy còn live hay không.
 • Số account/1proxy ssh live: Chọn số lượng tài khoản sẽ được thiết lập sử dụng chung 1 proxy.
Ví dụ: Để là2 thì phần mềm sẽ thiết lập sử dụng 1 proxy cho 2 tài khoản facebook.
 • Click “Import” để lưu thiết lập.
 

 
Sau khi đã thêm thành công Proxy trong thiết lập:
Khi sử dụng các tính năng trong tab FPlus Token & Cookie, có 2 cách để bạn thêm tài khoản:
 • Thêm tài khoản dưới định dạng có Proxy: User|Pass|Cookie|Token|ProxyIP:Port
 • Hoặc: Click “Select” để lựa chọn tài khoản đã được thiết lập sẵn Proxy ở bước trước.
 

 
Tab “quản lý tài khoản FB”: Chọn tài khoản facebook đã được thiết lập proxy từ trước.
 • Tick chọn tài khoản Facebook muốn sử dụng.
 • Click “chọn” để xác nhận lựa chọn tài khoản facebook trên.
 • Hoặc click “chọn tất cả” để xác nhận chọn tất cả các tài khoản facebook trong danh sách.
 

 
CHÚ Ý: Nên kiểm tra xem proxy còn live hay không trước khi sử dụng
 • Click “Proxy Ssh” nằm ở góc dưới cùng bên phải phần mềm
 • Nhập proxy (IP:Port:User:Pass)
 • Click « Add »
 • Click « Check Porroxy Ssh »
 

 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn