Hướng dẫn sử dụng Proxy trên FPlus
Hướng dẫn sử dụng Proxy trên FPlus

Hướng dẫn sử dụng Proxy trên FPlus

5/6/2019 11:26:50 AM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PROXY TRÊN FPLUS

Khi bạn sử dụng nhiều tài khoản trong phần mềm, bạn có thể thêm proxy để đổi ip liên tục trong quá trình tương tác, tránh tình trạng trùng ip, checkpoint facebook hay khóa tài khoản facebook.
 
Cách 1: Thêm Proxy trực tiếp cho từng tài khoản
Trong tab “Đăng nhập facebook”; click chuột phải vào tài khoản Facebook đã thêm thành công trong danh sách login.
Click “Edit Proxy Ssh”
 

 
Tab “Edit proxy ssh”:
 • Nhập Proxy: ( IP: Port:User:Pass)
 • Click « Xác nhận »
 

 
Cách 2:  Thêm Proxy thông qua “Auto login”
Click vào mục “Auto Login” nằm ở hàng cuối cùng của phần mềm
Thêm Proxy cho từng tài khoản: Click chuột phải vào tài khoản, chọn “Edit Proxy Ssh” để thêm Proxy cho từng tài khoản.
 

 
Tab “Edit proxy ssh”:
 • Nhập proxy (IP:Port:User:Pass)
 • Click « Xác nhận »
Thêm thành công proxy cho tài khoản vừa chọn.
 

 
Thêm proxy cho nhiều tài khoản cùng lúc:
 • Click “Import Proxy Ssh” :
 

 
Tab “Import Proxy Ssh”:
 • Nhập danh sách Proxy (IP:Port) hoặc (IP:Port:User:Pass)
 • Click “Thêm
 • Check live: Click để check xem proxy còn live hay không.
 • Số account/1proxy ssh live: Chọn số lượng tài khoản sẽ được thiết lập sử dụng chung 1 proxy.
Ví dụ: Để là2 thì phần mềm sẽ thiết lập sử dụng 1 proxy cho 2 tài khoản facebook.
 • Click “Import” để lưu thiết lập.
 

 
CHÚ Ý: Nên kiểm tra xem proxy còn live hay không trước khi sử dụng
 • Click “Proxy Ssh” nằm ở góc dưới cùng bên phải phần mềm
 • Nhập proxy (IP:Port:User:Pass)
 • Click « Add »
 • Click « Check Porroxy Ssh »
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn