Hướng dẫn tag hàng loạt bạn bè vào ảnh trên Facebook - FPlus
Hướng dẫn tag hàng loạt bạn bè vào ảnh trên Facebook - FPlus

Hướng dẫn tag hàng loạt bạn bè vào ảnh trên Facebook - FPlus

6/21/2018 10:27:26 AM
TAG HÀNG LOẠT BẠN BÈ VÀO ẢNH FB
Bạn có nhiều bạn bè và muốn tag bạn bè vào ảnh với số lượng nhiều, FPlus sẽ giúp bạn hoàn thành một cách dễ dàng.
FPlus > Bạn bè > Tag ảnh
Bước 1: Lấy danh sách bạn bè trên Facebook của bạn.
Bước 2: Nhập danh sách link ảnh (mỗi dòng 1 link) mà các bạn muốn tag.
Bước 3: Thiết lập thông số thời gian và số lượng bạn bè muốn tag.
Bước 4: Click “ Bắt đầu”.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn