Hướng dẫn tham gia nhóm sử dụng FPlus Chrome
Hướng dẫn tham gia nhóm sử dụng FPlus Chrome

Hướng dẫn tham gia nhóm sử dụng FPlus Chrome

8/27/2019 3:44:03 PM
HƯỚNG DẪN THAM GIA NHÓM SỬ DỤNG FPLUS CHROME
 
Bạn muốn sử dụng nhiều tài khoản cùng lúc để tham gia nhóm, nhưng lại không muốn sử dụng token, cookie hay bị checkpoint? Vậy, FPlus Chrome chính là giải pháp cho  bạn. Hãy cùng nghiên cứu và tìm hiểu trong bài hướng dẫn dưới đây.

 
 
Bước 1: Thêm tài khoản muốn tham gia nhóm sử dụng FplusChrome
 
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn tham gia nhóm trên facebook
 
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn tham gia nhóm trên facebook.
 

 
Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn đăng nhóm facebook
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình tham gia nhóm facebook
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình tham gia nhóm facebook
 

 
Tài khoản được thêm thành công để tham gia nhóm trên facebook:
 

 
Bước 3: Thiết lập thông tin tham gia nhóm
 

1.     Tham gia nhóm theo gợi ý 
 
 • Tick “Tham gia nhóm theo gợi ý” để tham gia nhóm theo gợi ý trên facebook
 • Chọn loại nhóm muốn tham gia
 

 

2.     Tham gia nhóm theo GroupID 
 
 • Tick “Tham gia nhóm theo ID”  để tham gia nhóm theo GroupID
 • Nhập danh sách GroupID – ID của các nhóm muốn tham gia
 
Lưu ý:
 • Trong mục limit: Bạn có thể chọn giới hạn GroupID mà mỗi tài khoản có thể tham gia.
Ví dụ: Bạn để limit/1acc= 5 ->  Mỗi tài khoản sẽ join 5 nhóm trong danh sách GroupID.
 • Tuy nhiên: Nếu số lượng GroupID không đủ để từng tài khoản join theo thiết lập Limit thì số GroupID sẽ được chia đều cho từng Acc
Ví dụ: Bạn có 30 GroupID; sử dụng 2 acc để join; để Limit/1acc= 20
 • Mỗi tài khoản sẽ join vào 15 nhóm trong danh sách GroupID được thêm
 

 

3.     Tham gia nhóm 1 account 1 file ID 
 
 • Tick “Tham gia nhóm 1 account 1 file ID” để thiết lập từng tài khoản sẽ join với từng file GroupID
 • Tick chọn tài khoản trong danh sách tài khoản bên trái.
 • “Chọn file”: Click để chọn và tải file GrpupID tài khoản đã chọn sẽ join
 • Tài khoản này sẽ tham gia vào tất cả các nhóm có trong file GroupID trên
 

 

4.     Thiết lập tham gia nhóm 
 
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy tham gia nhóm cùng lúc (thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình tham gia nhóm. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để tham gia nhóm liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian và click “Bắt đầu”
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn