Hướng dẫn thêm quyền quản trị hàng loạt cho các fanpage trên facebook - FPlus
Hướng dẫn thêm quyền quản trị hàng loạt cho các fanpage trên facebook - FPlus

Hướng dẫn thêm quyền quản trị hàng loạt cho các fanpage trên facebook - FPlus

6/21/2018 10:34:55 AM
THÊM QUYỀN QUẢN TRỊ HÀNG LOẠT CHO CÁC FANPAGE
Bạn quản lý nhiều fanpage trên facebook? Việc quản lý fanpage mang đến nhiều khó khăn cho bạn? Đừng lo lắng, FPlus sẽ hướng dẫn bạn thêm quyền quản trị hàng loạt đối với các fanpage mà bạn đang quản lý, giúp việc quản lý fanpage một cách dễ dàng, nhẹ nhàng hơn.
FPlus > Page > Thêm quyền quản trị Page
Bước 1: Tải danh sách page quản lý và nhập danh sách Cookie hoặc UID muốn nhận quyền quản trị.

Bước 2 : Thiết lập các thông số thời gian, loại quyền muốn cấp,  và nhập pass tài khoản quản trị page.
Click  « Bắt đầu »

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn