Hướng dẫn thống kê lượt share bài viết trên facebook - FPlus
Hướng dẫn thống kê lượt share bài viết trên facebook - FPlus

Hướng dẫn thống kê lượt share bài viết trên facebook - FPlus

7/6/2018 9:01:39 AM
THỐNG KÊ LƯỢT SHARE TRÊN BÀI VIẾT FACEBOOK – FPLUS
Bạn có thể kiểm soát lượt tương tác của khách hàng đối với sản phẩm của bạn. Hay bạn cũng có thể thống kê được những khách hàng share những bài viết này là những khách hàng tiềm năng của mình. 
Từ đó, bạn có thể kết bạn facebook để giới thiệu sản phẩm của mình.
FPlus > Tìm UID >  Thống kê lượt share
Bước 1: Dán link hoặc ID bài viết muốn thống kê lượt share và click “ thống kê lượt share”.
Bước 2: Nhận danh sách uid, name, số lượt share... thu được và lưu.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn