Hướng dẫn tìm bài viết theo từ khóa - FPlus
Hướng dẫn tìm bài viết theo từ khóa - FPlus

Hướng dẫn tìm bài viết theo từ khóa - FPlus

8/14/2018 2:41:01 PM
HƯỚNG DẪN TÌM BÀI VIẾT THEO TỪ KHÓA - FPLUS
FPlus > Grap Search > Search Viral Post
Bước 1: Nhập từ khóa muốn tìm kiếm các bài viết.
Bước 2: Thiết lập điều kiện bài viết muốn tìm kiếm (lượt like, comment, share...)
Bước 3: Click "Search"0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn