Hướng dẫn tìm ID nhóm (group) trên facebook - FPlus
Hướng dẫn tìm ID nhóm (group) trên facebook - FPlus

Hướng dẫn tìm ID nhóm (group) trên facebook - FPlus

8/10/2018 1:57:34 PM
HƯỚNG DẪN TÌM ID NHÓM (GROUP) TRÊN FACEBOOK – FPLUS
Bạn cần tìm ID của những nhóm ( bán hàng, rao vặt..) ?
FPlus sẽ giúp bạn thực hiện công việc này thay vì ngồi tìm thủ công như bình thường. Đồng thời, bạn có thể lưu kết quả tìm được ra file.
FPlus > Grap Search > Tìm ID nhóm, page, profile theo từ khóa.
 
Bước 1: Nhập từ khóa tìm kiếm nhóm. (Ví dụ: bạn muốn tìm kiếm nhóm bán ahfng, bạn nhập từ “bán hàng” )
Bước 2: Tick và nhập số lượng nhóm muốn tìm kiếm.
Bước 3: Click “Tìm ID Nhóm”.
Bước 4: Lưu danh sách ID thu được ra file
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn