Hướng dẫn tự động comment link website - FPlus
Hướng dẫn tự động comment link website - FPlus

Hướng dẫn tự động comment link website - FPlus

8/10/2018 9:27:46 AM
TỰ ĐỘNG COMMENT LINK WEBSITE – FPLUS
Giúp bạn comment vào các link website của một website mà bạn muốn. Những link web này có thể là những link web thu hút lượt người quan tâm cao. Bạn cũng có thể comment với tư cách page quản trị lên các bài của website này. Giúp tăng tương tác và giới thiệu page, sản phẩm của bạn tới nhiều khách hàng.
FPlus > Comment > Comment link web
 
Bước 1: Quét link website và lưu ra file.
 


 
Bước 2: Mở danh sách link website thu được. Nhập nội dung comment.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian và comment link web. Click “Bắt đầu”.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn