Hướng dẫn tự động comment và up tin đã đăng
Hướng dẫn tự động comment và up tin đã đăng

Hướng dẫn tự động comment và up tin đã đăng

5/20/2015 8:41:02 AM
- Dùng shift để chọn nhiều bản ghi, dùng phím delete để delete những bài không muốn up.
- Xóa các bài k muốn up và lưu lại danh sách để lần sau up tiếp.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn