Hướng dẫn tự động comment và up tin đã đăng
Hướng dẫn tự động comment và up tin đã đăng

Hướng dẫn tự động comment và up tin đã đăng

Overall ratings: 97 | Rating: 4.5 out of 5
5/20/2015 8:41:02 AM
- Dùng shift để chọn nhiều bản ghi, dùng phím delete để delete những bài không muốn up.
- Xóa các bài k muốn up và lưu lại danh sách để lần sau up tiếp.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn