Hướng dẫn tự động đăng bài lên page - FPlus
Hướng dẫn tự động đăng bài lên page - FPlus

Hướng dẫn tự động đăng bài lên page - FPlus

8/9/2018 8:55:10 AM
HƯỚNG DẪN TỰ ĐỘNG ĐĂNG BÀI LÊN PAGE – FPLUS
FPlus sẽ giúp bạn đăng bài lên các page mà bạn quản lý. Bạn có thể nhập nội dung bài viết mà mình muốn đăng, chọn các phương thức đăng khác nhau hay lấy trực tiếp bài từ page, profile, page khác về đăng lên page của mình. Từ đây giúp tăng tương tác, thu hút khách hàng mục tiêu của bạn.
FPlus > Page > Đăng bài lên page.
 
Bước 1: Lấy danh sách page đăng bài.


 
Bước 2: Nhập nội dung bài đăng và chọn phương thức đăng.


 
  • Chia sẻ bài viết.

 
  • Đăng trực tiếp giả lập.

 
  • Đăng API ảnh & status & video.

 
  • Đăng API link web, bài viết, ảnh, album facebook.

 
  • Lưu bài đăng hoặc thêm bài đăng vào danh sách chờ đăng.
 
  • Lấy bài đăng từ page, profile, group khác.

 
Bước 3: Thiết lập đăng bài lên page.


 
Bước 4: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn