Hướng dẫn tự động đăng bài lên page
Hướng dẫn tự động đăng bài lên page

Hướng dẫn tự động đăng bài lên page

7/22/2015 4:39:35 PM
Đăng bài lên fanpage có hiệu quả marketing như đăng lên groups. Những người like fanpage đó sẽ thấy bài đăng của bạn.

Bạn có thể tìm fanpage theo từ khóa hoặc dùng graph search để tìm fanpage đã được likes bởi khách hàng mục tiêu của bạn.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn