Hướng dẫn tự động đăng nhóm - FPlus
Hướng dẫn tự động đăng nhóm - FPlus

Hướng dẫn tự động đăng nhóm - FPlus

8/8/2018 11:00:27 AM
HƯỚNG DẪN TỰ ĐỘNG ĐĂNG NHÓM - FPLUS
FPlus giúp bạn đăng bài lên các nhóm bạn đã tham gia. Bạn có thể lấy bài từ page khác, lập lịch đăng lên các nhóm bạn mong muốn.
FPlus > Đăng nhóm
 
Bước 1: Lấy danh sách nhóm.
 • Tải lại danh sách nhóm trên facebook hoặc tải file nhóm từ máy lên FPlus.

 
 • Lọc nhóm bằng từ khóa trong các nhóm đã tham gia.

 
Bước 2: Nhập nội dung bài đăng.
 • Nhập nội dung bài đăng:
Cách 1: Nhập nội dung bài viết và lưu nội dung từng bài.

Cách 2: Chọn bài đăng từ page.
 


 
 • Lập lịch đăng tin:


 
 • Ngoài ra: bạn có thể chọn địa điểm checkin cho bài đăng.

 
Bước 3: Lựa chọn phương thức đăng nhóm.
 • Chia sẻ bài viết.

 
 • Gỉa lập link web & bài viết.

 
 • Gỉa lập ảnh & status.

 
 • Bán hàng

 
 • API ảnh, video, status.

 
 • Đăng API link.

 
Bước 4: Thiết lập đăng nhóm.


 

 
Bước 5: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn