Hướng dẫn tự động gia nhập nhóm
Hướng dẫn tự động gia nhập nhóm

Hướng dẫn tự động gia nhập nhóm

Overall ratings: 58 | Rating: 4.8 out of 5
5/5/2015 10:17:46 AM
Các bạn có thể sử dụng graph search để tìm ra nhóm chứa khách hàng mục tiêu rồi load danh sách groupid và join. Hoặc tìm trực tiếp bằng ô tìm kiếm.
0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn