Hướng dẫn tự động gửi & spam tin nhắn facebook
Hướng dẫn tự động gửi & spam tin nhắn facebook

Hướng dẫn tự động gửi & spam tin nhắn facebook

5/5/2015 10:17:26 AM
Chức năng spam tin nhắn facebook có thể tự động gửi tin nhắn cho hàng trăm ngàn khách hàng 1 ngày giúp giới thiệu sản phẩm của bạn đến với khách hàng một cách nhanh nhất. Phần mềm hỗ trợ gửi tin cho toàn bộ thành viên trong group, tin nhắn được random một cách tự nhiên tránh bị block.

Quá trình gửi tin nhắn sẽ bị dừng lại khi gặp capcha. Nếu gặp capcha bạn phải chờ đến khi hết capcha để được spam tiếp. Điều chỉnh delay sao cho hiệu quả nhất.

1. Load người muốn spam từ group hoặc từ bài đăng, hoặc từ graphsearch để lọc được khách hàng mục tiêu. Với 1 người/lần để tầm 20s và có thể thêm [u] vào nội dung. Những người k cho phép bạn gửi tin sẽ có thông báo không có người nhận.2. Gửi 100 người 1 lần:
- Không sử dụng [u]
- Tick vào loại bỏ người k cho gửi tin để tránh bị lỗi khi gửi.
- Để delay > 300s.Video hướng dẫn cách sử dụng:


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn