Hướng dẫn tự động gửi tin nhắn - FPlus
Hướng dẫn tự động gửi tin nhắn - FPlus

Hướng dẫn tự động gửi tin nhắn - FPlus

8/8/2018 2:10:51 PM
HƯỚNG DẪN TỰ ĐỘNG GỬI TIN NHẮN – FPLUS
Hướng dẫn tự động gửi tin nhắn giúp tự đọng gửi tin nhắn cho hàng trăm khách hàng 1 ngày, giúp giới thiệu sản phẩm của bạn đến với khách hàng một cách nhanh nhất. Phần mềm hỗ trợ gửi tin cho toàn bộ thành viên trong group, tin nhắn được random một cách tự nhiên, tránh block.
FPlus > Gửi tin nhắn > Tự động gửi tin nhắn.
Bước 1:  Tìm danh sách UID muốn gửi tin nhắn.
  • Tìm ID page muốn gửi tin nhắn.
  • Tìm bạn bè của 1 UID.
  • Tìm UID like, comment bài viết.

 
  • Tìm UID thành viên nhóm đã tham gia.

 
  • Tìm UID đã comment, inbox hay danh sách bạn bè của mình.

 
  • Tải danh sách UID có sẵn hoặc lưu UID tìm được ra file.

 
Bước 2: Nhập nội dung tin nhắn.


 
Bước 3: Thiết lập gửi tin nhắn


 
Chỉ nên gửi  <100 hoặc 200 tin nhắn 1 ngày delays 200s.

 
Bước 4: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.


 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn