Hướng dẫn tự động mời bạn bè vào nhóm
Hướng dẫn tự động mời bạn bè vào nhóm

Hướng dẫn tự động mời bạn bè vào nhóm

5/5/2015 10:18:42 AM
Bước 1: Lấy link bạn bè muốn mời vào nhóm của bạn
(Nếu link dạng
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009706713303&ref=br_rs các bạn lấy mã id là 100009706713303
Nếu link dạng https://www.facebook.com/tuyet.tuyet.96387 các bạn lấy mã id là 
tuyet.tuyet.96387)Bước 2: Paste link bạn bè vừa lấy được vào ô link bạn bè, chọn danh sách nhóm muốn mời và số thứ tự bắt đầu.
- Nếu link dạng
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009706713303&ref=br_rs các bạn lấy mã id là 100009706713303 paste vào ô link bạn bè muốn mời
- Nếu link dạng https://www.facebook.com/tuyet.tuyet.96387 các bạn lấy mã id là 
tuyet.tuyet.96387 paste vào ô link bạn bè muốn mờiBước 3: Thời gian giữa 2 lần mời bạn bè vào nhóm nên để 20s và bắt đầu


Video hướng dẫn tự động mời bạn bè vào tất cả các nhóm của bạn.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn