Hướng dẫn unfollow hàng loạt bạn bè trên facebook - FPlus
Hướng dẫn unfollow hàng loạt bạn bè trên facebook - FPlus

Hướng dẫn unfollow hàng loạt bạn bè trên facebook - FPlus

6/21/2018 10:44:45 AM
UNFOLLOW BẠN BÈ HÀNG LOẠT
Bạn có nhiều bạn bè mà mình không quen biết trên facebook? Newfeed hiện lên tin tức những người bạn không quen biết hoặc không muốn theo dõi? 
FPlus sẽ giúp bạn unfolwow hàng loạt những bạn bè này.
FPlus > Bạn bè > Unfollow

Bước 1: Lấy danh sách bạn bè và chọn bạn bè muốn unfollowBước 2: Thiết lập thông số thời gian và click “ Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn