Hướng dẫn và giải thích cơ chế chạy máy ảo theo file BackupLd với tài khoản mới
Hướng dẫn và giải thích cơ chế chạy máy ảo theo file BackupLd với tài khoản mới

Hướng dẫn và giải thích cơ chế chạy máy ảo theo file BackupLd với tài khoản mới

11/25/2020 4:50:14 PM
Hướng dẫn và giải thích cơ chế chạy máy ảo theo file BackupLd với tài khoản mới
Sử dụng máy ảo để chạy các tính năng trên phần mềm đã khá quen thuộc với các bạn đã sử dụng Fplus, nhưng để cải thiện dung lượng khi sử dụng máy ảo thì Fplus đã tiến hành cải thiện bằng cách sử dụng BackupLd trên phần mềm.
1. Bản chất và cơ chế chạy BackupLd
- Việc BackupLD bản chất nó là nén dữ liệu của từng tài khoản thành file dung lượng thấp, khi chạy khôi phục file đó luân phiên trên 1 số lượng máy ảo cố định nên nó giảm dung lượng lưu trữ từ máy ảo.
Bình thường mọi người chạy riêng mỗi tài khoản 1 máy ảo nếu máy ảo bản nhẹ thì sẽ là khoảng 1-1,5 GB => nếu 500 tài khoảng thì sẽ cần khoảng 500–750 GB để lưu trữ. Còn khi bạn sử dụng BackupLd và dự định chạy là 30 luồng thì dữ liệu máy ảo tạo ra chỉ có 30-45 GB cộng thêm dữ liệu LdData (mỗi tài khoản chỉ tính theo đơn vị KB)
- Mình sẽ lấy 1 ví dụ để giải thích cho cơ chế chạy: Bạn có nhiều tài khoản nhưng khi chạy bạn để threads là 1 thì cứ check live xong 1 tài khoản nó lại tắt máy ảo và khởi động lại chính máy ảo đó > thực hiện restore facebook rồi mới tiến hành check live cho tài khoản tiếp (để tránh bị lưu nhầm model của tài khoản trước cho tài khoản sau => tránh tình trạng nhận diện tài khoản trên nhiều thiết bị).
Tương tự khi bạn muốn check cho 10 tài khoản độc lập, để threads là 10 thì phần mềm mới check được 10 tài khoản trên 10 máy ảo riêng.
          Nhược điểm của việc chạy sử dụng BackupLd:
  • Chỉ chạy được 1 tính năng khi sử dụng máy ảo.
  • Không sử dụng được nhiều cửa sổ Fplus cùng 1 lúc.
2. Hướng dẫn cách thiết lập sử dụng BackupLD với tài khoản mới
Bước 1: Mở phần mềm Fplus > chọn tab Sử dụng máy ảo > chọn Thiết lập nâng cao > ở cửa sổ Thiết lập nâng cao , tích vào Sử dụng chung LdPlayer cho nhiều acc (Bachup App) > chọn lưu thiết lập.
 
Bước 2: Thêm tài khoản
  • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Sử dụng máy ảo.
Nhập mỗi dòng một định dạng: User|Pass hoặc User|Pass|2FA
  • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên Fplus sử dụng máy ảo
Tiếp theo, thực hiện check live cho tài khoản đó bằng cách click vào tài khoản > chuột phải chọn Check Live để login cho tài khoảnSau khi chọn Check live, phần mềm tiến hành mở máy ảo thực hiện login và check info tài khoản.
 
 

Sau khi phần mềm check live xong, tại thư mục Document  > Fplus sẽ xuất hiện 1 thư mục tên là LdData chứa dữ liệu của tài khoản


Tương tự, các bạn chạy các tính năng trên máy ảo bình thường.
 
 
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn