Hủy lời mời kết bạn đã gửi trên facebook
Hủy lời mời kết bạn đã gửi trên facebook

Hủy lời mời kết bạn đã gửi trên facebook

8/16/2016 8:57:11 PM
Có những lời mời kết bạn trên facebook sẽ không được xác nhận bằng nhiều lý do khác nhau, không những thế nếu gửi nhiều lời mời kết bạn trong một ngày mà không được chấp nhận có thể bị facebook cho là spam và chặn ngay tính năng gửi yêu cầu kết bạn trong nhiều ngày. Vậy làm thế nào để xóa những lời mời kết bạn đã được gửi mà không được xác nhận kết bạn.
Tất nhiên là facebook cũng có tính năng hủy yêu cầu kết bạn, nhưng bạn sẽ phải click từng yêu cầu kết bạn mà bạn đã gửi. Điều này sẽ vô cùng nhanh và đơn giản với phần mềm facebook marketing FPlus.

Hướng dẫn hủy nhiều lời mời kết bạn đã gửi trên facebook

Chúng tôi xin hướng dẫn cách sử dụng phần mềm facebook marketing FPlus để tự động hủy nhiều lời mời kết bạn đã gửi như sau:
Tại tab Bạn bè/ Hủy yêu cầu đã gửi

Hủy lời mời kết bạn đã gửi trên facebook

Bước 1: Chọn thời gian chờ giữa các lần hủy lời mời kết bạn. Bạn nên để mặc định sẵn như phần mềm đã chọn.

Bước 2: Ấn bắt đầu thì phần mềm sẽ chạy và tự động hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi mà chưa được xác nhận. Nếu bạn muốn dừng thì ấn kết thúc, phần mềm sẽ dừng lại.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn