Kết bạn hàng loạt trên facebook qua Email hoặc UID - FPlus
Kết bạn hàng loạt trên facebook qua Email hoặc UID - FPlus

Kết bạn hàng loạt trên facebook qua Email hoặc UID - FPlus

7/5/2018 11:50:03 AM
Bước 1: Lấy file Email
- Nếu có file UID vui lòng sử dụng https://quangcaouidfb.com để lấy file Email từ file UID.


- Sử dụng FPlus > Tìm UID > Quét email sđt từ website  hoặc FPlus > Tìm UID > Quét email sđt từ nội dung comment.


Bước 2: Tạo file danh bạ google csv

Bước 3: Import file danh bạ và kết bạn

Sau khi click thêm bạn bè fb sẽ gửi yêu cầu kết bạn tới những tài khoản đã chọn
Đoạn code để chọn tất cả: var arr= document.getElementsByName('contacts[]'); for(i=0; i<arr.length;i++){arr[i].checked = true;}

(Bước 3 mời bạn bè) facebook sẽ gửi 1 email mời người đó tham gia facebook vì ko tìm được tài khoản facebook từ email bạn vừa gửi lên.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn