Kết ban hàng loạt trên facebook thông qua API - FPlus
Kết ban hàng loạt trên facebook thông qua API - FPlus

Kết ban hàng loạt trên facebook thông qua API - FPlus

7/25/2018 1:56:41 PM
KẾT BẠN HÀNG LOẠT TRÊN FACEBOOK THÔNG QUA APT – FPLUS
Bản cập nhật mới FPlus giúp bạn kết bạn qua API và có thể gửi 500-1000 yêu cầu kết bạn mỗi ngày với thời gian delay từ 2>3s. Như vậy, bạn có thể kết bạn với khách hàng mục tiêu của bạn dễ dàng. (Lưu ý với giả lập + mbasic chỉ kết bạn được 50>100 1 ngày delays 200>300s)
FPlus > Bạn bè > Kết bạn từ Uid, gợi ý > Tick API.
Bạn click vào API để kết bạn thông qua API bằng phần mềm FPlus.
Bước 1: Chọn phương thức kết bạn.

Cách 1: Kết bạn từ UID.


 
Lấy danh sách UID.
  • Tìm UID là bạn bè của 1 UID.

 
  • Tìm UID comment, like 1 bài viết.
 

 
  • Tìm UID tham gia nhóm.
 

 
  • Tải danh sách UID có sẵn lên FPlus.
 

 
Cách 2: Kết bạn khác.
  • Kết bạn theo gợi ý của facebook.
  • Kết bạn theo gợi ý của facebook 2 (not check – không check các điều kiện kết bạn mà sẽ kết bạn luôn)

 
  • Kết bạn theo bạn của bạn và vị trí.
 
  • Kết bạn theo gợi ý vị trí (vị trí gồm vị trí được đặt trên facebook của bạn: quê quán, nơi làm việc hiện tại, địa chỉ sống…)

 
Bước 2: Chọn các điều kiện kết bạn.


 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.
Tick vào “chỉ check và không kết bạn” giúp bạn chỉ check bạn bè dựa trên điều kiện đã đưa ra mà không gửi kết bạn ngay khi check được.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn