Khắc phục lỗi không thể tiếp tục khi login facebook
Khắc phục lỗi không thể tiếp tục khi login facebook

Khắc phục lỗi không thể tiếp tục khi login facebook

10/27/2016 2:30:20 PM
Lỗi không hiện ô đăng nhập


Lỗi không thể cấp quyền & tiếp tục khi login

Cách 1 : Cài đặt IE9 hoặc IE11, hoặc cài đặt phiên bản FPlus Full IE + .NET.  Tải về

Cách 2: Vào thiết lập trên FPlus chọn UserAgent là Chrome và khời động lại FPlus.

Cách 3: Cấp quyền cho App trên trình duyệt


Bước 1: Copy link cấp quyền cho App


Bước 2: Login nick fb trên trình duyệt, sau đó truy cập link vừa copyBước 3: Sau khi cấp quyền xong trên trình duyệt, bật FPlus login bình thường, sẽ k phải cấp lại quyền trên FPlus

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn