Khắc phục lỗi tính năng không khả dụng
Khắc phục lỗi tính năng không khả dụng

Khắc phục lỗi tính năng không khả dụng

2/11/2017 11:56:32 AM
1. Do facebook chặn cookie tạm thời theo từng trình duyệt, đợi vài tiếng hoặc 1 ngày chờ fb bỏ chặn, hoặc thử các phương pháp dưới đây:

Trường hợp 1: Đăng trên trình duyệt bình thường, đăng trên FPlus bị "Xin lỗi tính năng này không khả dụng ngay bây giờ"
- Lấy cookie từ trình duyệt để login vào phần mềm. Hướng dẫn login cookie

Trường hợp 2:  Đăng trên trình duyệt cũng bị không khả dụng
- Chờ fb bỏ chặn
- Đăng thay đổi link & nội dung thường xuyên, thay đổi IP tránh bị chặn theo IP.

2. Do ảnh và nội dung bị chặn
Thay đổi ảnh hoặc resize ảnh 99%, đổi nội dung và thử lại

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn