Kiểm tra nguyên nhân không đăng được tin lên nhóm facebook
Kiểm tra nguyên nhân không đăng được tin lên nhóm facebook

Kiểm tra nguyên nhân không đăng được tin lên nhóm facebook

9/19/2015 8:36:52 AM
Đăng API sẽ dễ bị fb chặn hơn đăng giả lập hoặc sharelink, khi gặp lỗi OAuthEx tức là bạn đã bị facebook chặn tạm thời. Sau tần vài tiếng hoặc 1 ngày mới có thể đăng được tiếp. Bạn nên điều chỉnh thời gian delay và delay nghỉ sao cho phù hợp để đăng được nhiều nhất và lâu bị chặn nhất.

- Nếu link bài viết dạng "đã thêm 7 ảnh mới" vui lòng cho link sang tab đăng giả lập link.

Trường hợp 1
- Kiểm tra https://www.facebook.com/support xem có thông báo block đăng tin hay không.

Trường hợp 2
- Thử đăng = tay link bài  chia sẻ xem bài có chứa link xấu hay không. Nếu chứa link xấu nó sẽ hiện capcha hình ảnh. Và chỉ có thể sử dụng đăng API để đăng link này.
- Nếu bài viết bị xóa sau khi đăng 10s thì link đó bị fb chặn và xóa bài nếu bài chứa link này, vui lòng đăng link khác hoặc đăng giả lập ảnh.

Trường hợp 3
-
 Kiểm tra lich sử trong https://www.facebook.com/me/allactivity

Trường hợp 4
-
 "Tính năng không khả dụng" : là bị fb chặn tạm thời đăng nhóm 1 2 ngày hoặc do nội dung trùng lặp fb không cho đăng (nếu nội dung trùng lặp vui lòng thêm [r] vào nội dung)

Trường hợp 5
-
 Thay đổi link & nội dung mới hoàn toàn, có thể fb báo thao tác bị chặn do nội dung.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn