Kiểm tra và cấu hình reset dcom
Kiểm tra và cấu hình reset dcom

Kiểm tra và cấu hình reset dcom

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
6/27/2017 11:00:07 PM
- FPlus và FPlusScheduler hỗ trợ reset hầu hết các loại dcom sử dụng phần mềm để kết nối, ngoại trừ các loại dcom Wifi và Hilink. Chức năng reset dcom đổi IP có trong FPlus > FPlus Token & Cookies , FPlusScheduler reset dcom sau khi tương tác x nick.
Một số loại dcom đã test:
+ Vinaphone: ezCom MF190 (khuyên dùng). Mua trên Lazada: https://goo.gl/b9MK1F
+ Viettel: Viettel e173eu-1, D6601, D6602
Và các loại sử dụng phần mềm để kết nối (RASDIAL), không phải là dcom wifi hoặc sử dụng công nghệ hilink. (Thiết lập tên dcom)
Một số loại wifi và hilink đã fix:  
+ Viettel Wifi D6604 (Thiết lập user và pass của dcom)
+ Huawei Hilink E3531 (Thiết lập tên dcom là hwe3531)
+ DLINK DWM-156 (Thiết lập tên dcom là nw:Cellular)
Hoặc thử với tên dcom và chạy phần mềm với quyền admin: nw:<tên dcom>      Ví dụ: nw:Cellular

- Để test xem phần mềm có thể reset dcom của bạn hay không vào Thiết lập > Click Test Reset Dcom. Nếu dcom ngắt kết nối là kết nối lại thì không cần thiết lập thêm gì nữa.


- Nếu test và dcom không reset vui lòng nhập tên dcom lấy trong "Control Panel\Network and Internet\Network Connections" và cho vào Thiết lập > Tên dcom và test, nếu thành công click Xác nhận để lưu thiết lập.
Nhập tên dcom vừa lấy được vào phần tên dcom sau đó click test, nếu reset thành công xác nhận để lưu thiết lập.

0901.731.871

0906.235.636

x
💬