Kiểm tra và cấu hình reset dcom
Kiểm tra và cấu hình reset dcom

Kiểm tra và cấu hình reset dcom

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
6/27/2017 11:00:07 PM
FPlus và FPlusScheduler hỗ trợ reset hầu hết các loại dcom sử dụng phần mềm để kết nối, ngoại trừ các loại dcom Wifi. Chức năng reset dcom đổi IP có trong FPlus > FPlus Token & Cookies , FPlusScheduler reset dcom sau khi tương tác x nick.

Một số loại DCOM đã test:
+ USB 3G MF190 (EZCom Vinaphone MF190, GEZGIN(khuyên dùng). Mua trên Shopee: https://shopee.vn/search?keyword=usb%203g%20mf190
USB 4G Huawei E3276 Mua trên Shopee: https://bit.ly/3dyXvzz , USB 4G JAZZ https://shopee.vn/search?keyword=usb%204g%20jazz
+ Một số loại khác Mobifone Fast Connect (Thiết lập kết nối RAS), DLINK DWM-156 (Thiết lập kết nối RAS), Huawei 3G E3531, Viettel D6601, D6602, D6604 (Thiết lập user và pass của dcom) và các loại sử dụng phần mềm (Thiết lập kết nối RAS) để kết nối...

Nếu không reset được vui lòng thử thiết lập tên dcom và chạy phần mềm với quyền admin: nw:<tên mạng>      Ví dụ: nw:Ethernet 2

Hướng đẫn từng bước test dcom:

1. Để test xem phần mềm có thể reset dcom của bạn hay không vào Thiết lập > Click Test Reset Dcom. Nếu dcom ngắt kết nối là kết nối lại thì không cần thiết lập thêm gì nữa.


2. Nếu test và dcom không reset vui lòng nhập tên dcom lấy trong "Control Panel\Network and Internet\Network Connections" và cho vào Thiết lập > Tên dcom và test, nếu thành công click Xác nhận để lưu thiết lập.
Nhập tên dcom vừa lấy được vào phần tên dcom sau đó click test, nếu reset thành công xác nhận để lưu thiết lập.


3. Thử kiểm tra thiết lập kết nối  RAS của DCOM
4. Nếu vẫn không đổi IP vui lòng thử tiếp với tên dcom =  nw:<tên mạng>


- Sau đó thiết lập để chạy FPlus với quyền Administrator.


- Chạy lại FPlus rồi test reset dcom

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn