Kiểm tra và cấu hình reset dcom
Kiểm tra và cấu hình reset dcom

Kiểm tra và cấu hình reset dcom

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
6/27/2017 11:00:07 PM
FPlus và FPlusScheduler hỗ trợ reset hầu hết các loại dcom sử dụng phần mềm để kết nối, ngoại trừ các loại dcom Wifi. Chức năng reset dcom đổi IP có trong FPlus > FPlus Token & Cookies , FPlusScheduler reset dcom sau khi tương tác x nick.

Một số loại dcom đã test:
+ Vinaphone: ezCom MF190 dùng được tất cả các mạng (khuyên dùng). Mua trên shopee: https://shopee.vn/USB-3G-EzCom-Vinaphone-MF190-i.5300666.2258810142
+ Mobifone: Mobifone Fast Connect (Thiết lập kết nối RAS)
+ DLINK: DWM-156 (Thiết lập kết nối RAS)
+ Viettel: Viettel e173eu-1, D6601, D6602, D6604 (Thiết lập user và pass của dcom)
+ Huawei Hilink E3531 (Thiết lập tên dcom là hwe3531)
+ Các loại sử dụng phần mềm để kết nối...

Nếu không reset được vui lòng thử thiết lập tên dcom và chạy phần mềm với quyền admin: nw:<tên mạng>      Ví dụ: nw:Ethernet 2

Hướng đẫn từng bước test dcom:

1. Để test xem phần mềm có thể reset dcom của bạn hay không vào Thiết lập > Click Test Reset Dcom. Nếu dcom ngắt kết nối là kết nối lại thì không cần thiết lập thêm gì nữa.


2. Nếu test và dcom không reset vui lòng nhập tên dcom lấy trong "Control Panel\Network and Internet\Network Connections" và cho vào Thiết lập > Tên dcom và test, nếu thành công click Xác nhận để lưu thiết lập.
Nhập tên dcom vừa lấy được vào phần tên dcom sau đó click test, nếu reset thành công xác nhận để lưu thiết lập.


3. Nếu vẫn không đổi IP vui lòng thử tiếp với tên dcom =  nw:<tên mạng>


- Sau đó thiết lập để chạy FPlus với quyền Administrator.


- Chạy lại FPlus rồi test reset dcom


4. Thử kiểm tra thiết lập kết nối  RAS của DCOM 

0901.731.871

0906.235.636

x