Lấy bài từ page hoặc profile đăng lên tường - FPlus Profile
Lấy bài từ page hoặc profile đăng lên tường - FPlus Profile

Lấy bài từ page hoặc profile đăng lên tường - FPlus Profile

8/10/2018 10:00:44 AM
LẤY BÀI TỪ PAGE HOẶC PROFILE ĐĂNG LÊN TƯỜNG – FPLUSPROFILE
FPlus hỗ trợ tính năng tự động copy bài viết trên các fanpage hoặc profile mà bạn muốn lấy đăng lên tường của mình – FPlus Profile. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể lấy bài từ nhiều fanpage hoặc profile khác nhau trên facebook, giúp cập nhật bài đăng sớm nhất và tiết kiệm thời gian.
FPlus > FPlus Profile.
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn lấy bài đăng tường.
 

 
Bước 2: Nhập  pageID, UID muốn lấy bài.
Bước 3: Thiết lập các thông tin lấy bài (loại bài muốn lấy, bài mới muốn lấy…)
 


 
Bước 4: Click “Bắt đầu”.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn