Lấy bài từ page khác đăng lên các page bạn quản lý Realtime
Lấy bài từ page khác đăng lên các page bạn quản lý Realtime

Lấy bài từ page khác đăng lên các page bạn quản lý Realtime

4/12/2016 11:58:37 AM
Điền pageid hoặc danh sách pageid a,b,c,d vào phần pageid muốn lấy bài.
Chọn loại bài viết muốn lấy và thời gian delay.
Tick chọn page của bạn muốn lấy bài về.
Bắt đầu quét, hệ thống sẽ tự động copy bài viết mới từ các page muốn lấy về các page của bạn.0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn