Lấy bài và đăng bài lên tường & page - FPlus Profile
Lấy bài và đăng bài lên tường & page - FPlus Profile

Lấy bài và đăng bài lên tường & page - FPlus Profile

7/28/2018 10:10:56 AM
LẤY BÀI VÀ ĐĂNG BÀI LÊN TƯỜNG & PAGE – FPLUSPROFILE
Giúp bạn đăng bài lên page, profile của bạn. Bạn có thể nhập các bài đăng bạn muốn hoặc tìm kiếm các bài đăng, chọn bài từ các page khác và lấy bài tự động bằng cách thiết lập các điều kiện trong tab FPlus Profile của phần mềm FPlus.
FPlus > FPlus Profile > Post wall Profile & Page.
Bước 1 : Thêm danh sách nick muốn đăng tường và page.
 • Nhập mỗi dòng một « cookie ».
 • Nhập mỗi dòng một « token ».
 • Nhập mỗi dòng một « user|pass|cookie|token ».
 • Nhập « UserName » và « Password » riêng.

 
 
Bước 2: Đăng lên tường cá nhân và page.
Trường hợp 1: Nhập bài đăng lên tường cá nhân và page quản lý.
 • Nhập nội dung bài đăng và chọn profile, page muốn đăng bài:

 
 • API link web, bài viết facebook:

 
 • API ảnh, status và video:

 
 • Lưu bài đăng bài danh sách bài đã lưu hoặc danh sách chờ đăng.

 
 • Mở danh sách bài đăng đã lưu và danh sách bài chờ đăng.

 
Bài đã lưu:

 
 
Bài chờ đăng:

 
Trường hợp 2: Chọn bài đăng từ page.
 • Tìm page lấy bài:


 
 • Tìm bài đăng theo từ khóa:

 
 • Chọn bài muốn lấy:

 
Trường hợp 3: Tự động lấy bài từ page hoặc profile khác
 • Nhập pageID, UID muốn quét, lấy bài.
 • Chọn loại bài đăng muốn lấy.

 
 • Chọn lấy bài đăng mới nhất hoặc lấy bài theo thời gian đăng.
 • Thiết lập các điều kiện lấy bài từ page.

 
 • Click “Bắt đầu quét”.

 
Bước 3: Thiết lập phương thức đăng:

 
Bước 4 : Thiết lập các thông số thời gian và click « Bắt đầu ».

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn