Lấy email, số điện thoại trên comment, inbox, like facebook - Quảng cáo UID Facebook
Lấy email, số điện thoại trên comment, inbox, like facebook - Quảng cáo UID Facebook

Lấy email, số điện thoại trên comment, inbox, like facebook - Quảng cáo UID Facebook

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
7/9/2018 9:34:58 AM
EXTENSIONS LẤY EMAIL, SỐ ĐIỆN THOẠI TRÊN COMMENT, INBOX, LIKE FACEBOOK - QUANGCAOUIDFB 
Extensions lấy email sđt trực tiếp trên facebook với tỉ lệ 50>70%. Bạn có thể lấy từ các trang cá nhân, comment, like hay inbox trong các fanpage của bạn. Nhanh chóng với nút lấy ngay trong trang web facebook. Để có thể telesales hoặc chốt đơn một cách nhanh chóng mà không cần khách hàng để lại số điện thoại.
 
 Bước 1: Click Tìm”quangcaouidfb” để cài đặt tiện ích trên Chrome. https://chrome.google.com/webstore/detail/quangcaouidfb/klemneeageeakffdgokideijlpngmhae
  • Click “Thêm vào Chrome”.

 
  • Click “Thêm tiện ích” để cài đặt tiện ích vào Chrome.

 
Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng qua trang  “quangcaouidfb.com” để sử dụng ứng dụng.

 

Bước 3: Sử dụng tiện ích lấy email, số điện thoại trên comment, inbox, like fanpage.
  • Lấy email, số điện thoại khi hover vào avatar.

  • Lấy Email, số điện thoại khi vào trong tường cá nhân.
  • Lấy email, số điện thoại của người đăng bài- bài viết.

  • Lấy Email, số điện thoại trong comment.
  • Lấy số điện thoại, email trong mục chat fanpage.

0901.731.871

x