Lấy ID nhóm, ID page  từ link kết quả tìm kiếm trên facebook
Lấy ID nhóm, ID page  từ link kết quả tìm kiếm trên facebook

Lấy ID nhóm, ID page từ link kết quả tìm kiếm trên facebook

8/29/2016 8:48:39 PM
Với tính năng này phần mềm facebook marketing FPlus sẽ giúp bạn lấy ID nhóm, ID page từ link kết quả tìm kiếm mà bạn đã thực hiện tìm kiếm trên facebook bằng công cụ graph search.
Công cụ tìm kiếm graph search của facebook giúp bạn có thể tìm kiếm về con người, địa điểm, hình ảnh, video, hội nhóm, fanpage và mối quan tâm của những người liên quan tới bạn trên Facebook. Công cụ graph search cho phép mọi người có thể tìm kiếm mọi thông tin được chia sẻ cho nhau trên facebook tại các địa điểm, thời gian khác nhau.

Lấy ID nhóm, ID page từ link kết quả tìm kiếm trên facebook-1

Lấy ID nhóm, ID page từ kết quả tìm kiếm graph search

Chúng ta dựa vào graph search trên facebook để tìm kiếm những hội nhóm, page theo ý muốn sau đó sử dụng phần mềm FPlus để lấy ID nhóm và ID page đó.
Để lấy ID nhóm, ID page từ kết quả tìm kiếm với các thông tin bạn muốn tìm từ công cụ tìm kiếm trên facebook graph search, bạn chỉ cần copy link kết quả tìm kiếm và sử dụng phần mềm FPlus để lấy kết quả ID nhóm hoặc ID page có liên quan cho bạn ngay lật tức

Hướng dẫn lấy ID nhóm, ID page từ link trên facebook

Tại tab Graph Search/ Lấy Uid từ link có sẵn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Copy link kết quả tìm kiếm từ graph search trên facebook và paste vào ô link kết quả tìm kiếm graph search.

Bước 2: Ấn tìm UID để phần mềm bắt đầu tìm ID nhóm và ID page từ link kết quả.

Bước 3: Chọn số lượng UID muốn lưu file.

Bước 4: Ấn lưu kết quả ra file và tạo file tìm đường dẫn để lưu file ID nhóm và ID page đã tìm được.

Chú ý: Thiết lập ngỗn ngữ tiếng Anh trên facebook để sử dụng tính năng này.

Lấy ID nhóm, ID page  từ link kết quả tìm kiếm trên facebook-2

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn