Lên lịch bài đăng hàng loạt lên nhóm bằng page quản trị
Lên lịch bài đăng hàng loạt lên nhóm bằng page quản trị

Lên lịch bài đăng hàng loạt lên nhóm bằng page quản trị

5/6/2019 9:51:23 AM
LÊN LỊCH BÀI ĐĂNG HÀNG LOẠT LÊN NHÓM BẰNG PAGE QUẢN TRỊ

FPlus hỗ trợ bạn lập lịch đăng bài lên hàng loạt các nhóm bằng page quản trị trên facebook. Bạn có thể lập lịch 1 bài đăng hoặc nhiều bài đăng cùng lúc; trong 1 ngày hay trong cả tuần. Như vậy giúp tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả cho xây dựng nội dung nhóm.
FPlus > Page > Lên lịch bài trên page, group
 
Bước 1: Tải danh sách nhóm page quản trị muốn lập lịch đăng bài
 • Chọn page quản trị: Tick chọn vào page quản trị bạn muốn trong danh sách page
 • Click “Tải nhóm page quản trị”
Như vậy, phần mềm sẽ load ra tất cả các nhóm mà page đó đang quản trị trên facebook
 

 
Bước 2: Nhập nội dung bài đăng muốn lập lịch
 • Nội dung bài viết: Nhập nội dung bài viết muốn lập lịch
 • Chọn phương thức đăng: Tick chọn vào phương thức đăng bạn muốn
Link web hoặc link bài viết facebook: Nhập link web hoặc link bài viết muốn lập lịch đăng trên facebook.
Đăng ảnh: Click “chọn ảnh” để chọn và tải ảnh bạn muốn đăng lên FPlus
Video: Click “chọn video” để chọn và tải video bạn muốn đăng lên FPlus. Nhập tiêu đề cho video vào mục “Video title
Đăng status: Nhập nội dung đăng trong mục “Nội dung bài viết”
 

 
 • Chọn từ page”: Click để chọn bài muốn lập lịch từ page
 • “Lưu bài viết”: Click để lưu bài muốn lập lịch trong danh sách bài đăng đã lưu
 • “Mở bài viết”: Click để mở bài viết trong danh sách bài đăng đã lưu
 

 
Lập lịch cho bài đăng vừa thiết lập:
 • Thời gian đăng: Chọn thời gian bạn muốn lập lịch để đăng cho bài viết vừa thiết lập nội dung: Ngày và giờ đăng
 • “Thêm vào danh sách bên dưới”: Click để lưu bài viết vừa lập lịch vào danh sách bài viết lập lịch thành công.
 

 
Lên lịch cho nhiều bài cùng lúc:
 • Lên lịch cho danh sách bài viết”: Tick chọn để chỉnh sửa cho các bài đăng đã lên lịch thành công
 • “Chọn”: Click để chọn và lập lịch cho nhiều bài đăng cùng lúc
 

 
 • Chọn nhiều bài đăng cùng lúc: Chọn các bài đăng bạn muốn lập lịch trong danh sách bài đăng đã lưu.
 • Click “Chọn”: Xác nhận lập lịch cho các bài viết đã chọn.
 

 
 •  “Thời gian đăng”: Chọn thời gian lập lịch đăng cho bài viết đầu tiên trong danh sách nhiều bài đăng đã chọn
 • “Lên lịch cho mỗi bài đăng cách nhau”: Chọn thời gian mỗi bài đăng cách nhau… (h)
 • “Xác nhận”: Click để xác nhận lập lịch thành công cho các bài đăng đã chọn
Các bài đăng đã chọn sẽ được lập lịch đăng: cách nhau trong khoảng thời gian là … (h).
Thời gian cho bài đăng đầu tiên được lập lịch nằm trong mục “Thời gian đăng”
Ví dụ: Trong mục “Thời gian đăng” chọn: 12:02 thì bài đăng đầu tiên trong danh sách các bài đăng sẽ được đăng lúc 12:02; các bài đăng sau sẽ đăng lúc 13:02; 14:02; 15:02…
 

 
Danh sách các bài đăng đã được lập lịch đăng thành công:
 

 
Chỉnh sửa hoặc xóa bài đăng đã lập lịch:
 • Tick chọn vào bài đăng bạn muốn trong danh sách các bài đăng đã lập lịch thành công.
 • Edit time: Click để chỉnh sửa thời gian đăng cho bài vừa chọn
 • Delete: Click để xóa bài đăng vừa chọn
 

 
 • Tick chọn các nhóm bạn muốn đăng trong danh sách các nhóm của page quản trị.
 • Lên lịch trong tuần: Tick chọn để lên lịch cho các bài viết trong cả tuần
 • Tick chọn các ngày trong tuần bạn muốn đăng bài viết đã lên lịch.
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn