Lọc và hủy bạn bè không tương tác trên facebook - FPlus
Lọc và hủy bạn bè không tương tác trên facebook - FPlus

Lọc và hủy bạn bè không tương tác trên facebook - FPlus

7/5/2018 8:59:03 AM
LỌC VÀ HỦY BẠN BÈ KHÔNG TƯƠNG TÁC 
Profile bán hàng thường có rất nhiều bạn mà facebook hạn chế tối đa là 5000 người, như vậy, cần hủy bớt người không tương tác để tiếp cận khách hàng mới.
FPlus > Bạn bè > Hủy kết bạn.
Bước 1: Lấy danh sách bạn bè trên Facebook.

 
Bước 2: Lựa chọn các điều kiện hủy kết bạn.
Lưu ý: Tích “chỉ check và không hủy bạn bè” để kiểm tra lại danh sách trước khi hủy, tránh trường hợp bị hủy quá nhiều so với nhu cầu, mong muốn.
  • Tích chọn “unfriend với bạn bè không có tương tác (comment, like, share, inbox…) để unfriend với bạn bè không tương tác với bạn.

 
  • Tích chọn các điều kiện khác để kiểm tra bạn bè tương tác trên facebook.

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn