Lọc và xóa thành viên không tương tác trong nhóm facebook - FPlus
Lọc và xóa thành viên không tương tác trong nhóm facebook - FPlus

Lọc và xóa thành viên không tương tác trong nhóm facebook - FPlus

7/5/2018 9:01:09 AM
LỌC VÀ XÓA THÀNH VIÊN KHÔNG TƯƠNG TÁC TRONG NHÓM – FPLUS 
Chức năng này sẽ giúp bạn lọc và xóa những thành viên không còn tương tác trong nhóm, giúp bạn quản lý nhóm hiệu quả hơn.
FPlus > Join nhóm > Xóa thành viên
Bước 1 : Chọn nhóm muốn lọc và xóa thành viên, tải thành viên.

 
Bước 2 : Thiết lập các thông số lọc thành viên và click « Bắt đầu ».

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn