Login bằng Cookies tránh checkpoint
Login bằng Cookies tránh checkpoint

Login bằng Cookies tránh checkpoint

Overall ratings: 24 | Rating: 4.8 out of 5
9/14/2016 11:07:12 AM
Bước 1 : Login facebook nick cần lấy cookies trên trình duyệt (Chrome).

Bước 2 :
Cài đặt chrome extension lấy cookies tại : 
https://chrome.google.com/webstore/detail/get-cookie-for-fplus/meiemonoepdhpilhikedpphpfjmkfdni
get cookie chrome extension

Bước 3: Lấy cookies
- Truy cập trang facebook.
- Click vào biểu tượng FPlus trên góc phải.


Bước 4 : Nhập cookies login trên fplus
- Click dấu + để lưu lại cookie vào danh sách.
- Những lần đăng nhập sau chỉ cần chọn nick sau đó click login.
- Để login nhiều nick với cookie vui lòng sử dụng Profile của Chrome (Cá nhân) để đăng nhập nhiều tài khoản facebook, nếu logout tài khoản trên trình duyệt cookie sẽ bị chết.0901.731.871

0906.235.636

x
💬