Login bằng Cookies tránh checkpoint
Login bằng Cookies tránh checkpoint

Login bằng Cookies tránh checkpoint

9/14/2016 11:07:12 AM
Lưu ý:  Hiện tại (từ 2021), khi sử dụng cookie cũ sẽ bị checkpoint đổi mật khẩu => nên lấy lại cookie mỗi lần đăng nhập vào FPlus. (nên sử dụng định dạng user|pass|2fa bỏ qua cookie token khi thêm tài khoản vào FPlusChrome)

Bước 1 : Login facebook nick cần lấy cookie trên trình duyệt (Chrome, Coccoc).

Bước 2 :
- Tải chrome extension lấy cookie tại : Download Get Cookie For FPlus
- Vui lòng xem hướng dẫn cài thủ công: https://plus24h.com/huong-dan-fplus/huong-dan-cai-dat-ung-dung-get-cookie.html

get cookie chrome extension

Bước 3: Lấy cookies
- Truy cập trang facebook.
- Click vào biểu tượng FPlus trên góc phải.


Bước 4 : Nhập cookies login trên fplus
- Những lần đăng nhập sau chỉ cần chọn nick sau đó click login.
- Để login nhiều tài khoản với cookie vui lòng sử dụng Profile của Chrome (Cá nhân) để đăng nhập nhiều tài khoản facebook, nếu logout tài khoản trên trình duyệt thì trên phần mềm cũng sẽ bị logout.0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn