Login bằng Cookies tránh checkpoint
Login bằng Cookies tránh checkpoint

Login bằng Cookies tránh checkpoint

Overall ratings: 24 | Rating: 4.8 out of 5
9/14/2016 11:07:12 AM
Bước 1 : Login facebook nick cần lấy cookies trên trình duyệt (Chrome).

Bước 2 :
Cài đặt chrome extension lấy cookies tại : 
https://chrome.google.com/webstore/detail/get-cookie-for-fplus/meiemonoepdhpilhikedpphpfjmkfdni
get cookie chrome extension

Bước 3: Lấy cookies
- Truy cập trang facebook.
- Click vào biểu tượng FPlus trên góc phải.


Bước 4 : Nhập cookies login trên fplus
- Chọn đúng account của cookies để tránh login nhầm nick (Click dấu + để thêm nếu chưa có nick), hoặc có thể không chọn account nếu không muốn lưu.
- Những lần đăng nhập sau chỉ cần chọn nick sau đó click login.0901.731.871

0906.235.636

x
💬